Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


STUDEMASKOLAN  

Scientologernas skola i Stockholm

Skolfront gjorde under 2008 flera utmärkta program som informerade och kritiserade förhållanden inom skolväsendet. FRI uppmärksammade några av dem.

081030 handlar det om Studemaskolan i Bandhagen, Stockholm, som drivs av scientologirörelsen. Reporter är Filip Struwe.

Intervjuas:
Johan Vennström, scientolog och skolledare vid Studemaskolan
Åke Wiman, socionom
Håkan Järvå, psykolog, f d scientolog i 14 år

Skolfront besöker Studemaskolan och frågar Johan Vennström om kopplingen mellan Studemaskolan och Scientologikyrkan. Vennström medger att han själv är scientolog men förnekar annan koppling till scientologerna än att man använder Applied Scholastics´ studiepedagogik, som utarbetats av L Ron Hubbard (scientologirörelsens grundare).

Skolfront vill dock visa på att kopplingarna mellan sekten och Studemaskolan är odiskutabla.

Studemaskolans huvudman är Föreningen för Aktiva Studier (FAS), ett annat av scientologernas företag. Skolfront kunde enkelt se att de flesta namnen på skolans ledare och FAS´styrelsemedlemmar återfinns bland dem som gått igenom olika kurser i scientologi. På den internationella scientologirörelsens egen hemsida presenteras Applied Scholastics av scientologerna själva som ett företag i rörelsen.

Skolfront påpekar att centralt i scientologin är den s k tonskalan, en skala som graderar människors värde. Målet är att bli ”clear” - en människa som är fulländad och utan skavanker. Den som däremot känner sorg, rädsla eller blyghet är långt ner på skalan. Svaga och sjuka människor bör enligt tonskalan inte ha några medborgerliga rättigheter av något slag i ett förnuftigt samhälle och de allra svagaste, de som behöver samhällets omsorg utan att bidra, de bör man enligt Hubbard lugnt och stilla göra sig av med utan samvetskval. (Denna text som sektens grundare L Ron Hubbard har skrivit visas i rutan). Frågan är om denna människosyn är förenlig med skolans värdegrund i Sverige.

Åke Wiman, som i 25 år hjälpt människor som velat lämna sekten, kommenterar texten: En värld där endast medborgare som godkänts av scientologer har medborgerliga rättigheter.

Vennström förnekar envist att scientologi förekommer i Studemaskolan. Men eleverna går kommunikationskursen, som bryter ned elevernas motstånd mot scientologins lära. Där finns tydliga kopplingar: Det s k missförstådda ordet beskrivs i Applied Scholastics pedagogiskt som roten till allt ont. Detsamma lärs i Scientologikyrkans kommunikationskurs. Vilken kritik en scientolog än får bemöter han den med att påstå att orsaken är ett missförstått ord. Något annat skäl existerar inte för en scientolog.

Håkan Järvå var scientolog i 14 år innan han tog sig ur:
Har man köpt teorin om det missförstådda ordet så kommer man in i andra värderingar, som man också kommer att köpa. Kommunikationskursen är inkörsporten till ett helt värderingssystem. Han är orolig för att barnen som går i Studemaskolan inte får grundläggande demokratiska värderingar, inte lär sig tänka kritiskt och att de får en nedlåtande syn på riktig vetenskap och forskning.

1975 besökte SVT en av Scientologikyrkans kurser. Detta var långt innan Studemaskolan startade. Men redan då användes ”det missförstådda ordet” för att lära ut scientologi. ”Tänk om detta fanns i skolan” sa då en elev. Hubbard har sagt att studievägen är den bästa vägen in i samhället och Applied Scholastics har nu kommit en bra bit på den vägen!

Åke Wiman blir ledsen när han tänker på barnen i Studemaskolan. Han menar att man skapar en liten bubbla kring barnen och stänger in dem där. Sedan har de ingen möjlighet att kommunicera med andra barn eller vuxna utanför scientologisfären.

Efter reportaget medverkade
Christer Sturmark, Humanisterna
Karl-Erik Nylund, präst
Ingegerd Hilborn, chefsjurist Skolinspektionen

Företrädare för Studemaskolan och scientologirörelsen hade bjudits in, men de backade ur 2 timmar före sändning.

Sturmark menar att skolans ideologi är fascistisk och anser att så bisarra läror inte hör hemma i den obligatoriska skolutbildningen.

Nylund anför att L Ron Hubbard - oavsett vad som sägs av företrädare för rörelsen - ligger bakom allt inom scientologirörelsens alla grenar och företag.

Struwe frågar Skolverkets representant om hon redan kände till det som UR nu redovisat om Studemaskolan. Hilborn medgav att hon nu fått en del nya uppgifter och skulle verka för en ny inspektion på skolan.

Struwe påpekade att Studemaskolan funnits i 15 år och undrar hur någon kunnat undgå att upptäcka det som UR med lätthet tagit fram enbart genom att titta på scientologernas egna uppgifter på nätet.

Hilborn säger att Skolverket nu fått större resurser, bredare kompetens och kraftfullare verktyg och ska nu ”syna kvalitén i klassrummet”. Senast granskades skolan 2006, men UR:s rapport kan möjligen leda till en ny granskning snart. Hilborn medger att man inte hittills fått belägg för den här kopplingen. Den lagstiftning som finns idag ger bra möjligheter att avslå ansökningar att starta friskolor medan det krävs mycket mer för att dra in tillstånd.

Sturmark håller med Hilborn om detta och anser att lagarna snarast borde skärpas för att ge skolinspektionen bättre verktyg.

Läs mer

Se även vad DN skriver 091107


MISSFÖRHÅLLANDEN VID
SCIENTOLOGIFÖRSKOLAN I SÄTRA

Missförhållandena är så allvarliga att Utbildningsförvaltningen har gett skolans huvudman ett föreläggande. På hela 12 punkter har förskolan Lövgården i Sätra brister som måste åtgärdas. Utbildningsförvaltningen, som äntligen förstått att inspektioner hos sekter måste göras oanmälda om man skall upptäcka missförhållanden, konstaterar nu att ”verksamheten brister totalt i kvalitet”.

Främst är det studietekniken/pedagogiken som betecknas som undermålig. Tekniken ägs av en av scientologernas underorganisationer, ABLE, som kallar pedagogiken Applied Scolastics och som används av sektens alla skolor i Stockholm - Måsen och Albatross i Enskededalen, Pelikanen i Rågsved, Svanen i Midsommarkransen och Tärnan i Bandhagen. Men även andra krav som lagen ställer har åsidosatts, t ex: Ingen i personalen har förskollärarutbildning. Informationen till föräldrarna om vilken pedagogik som används är för knapphändig. Personal har fått anställning utan att skolan begärt utdrag ur brottsregistret. Barnen har för litet pedagogiskt material och utrustning och det saknas en ordentlig verksamhetsplan för det pedagogiska arbetet. Det finns ingen handlingsplan för kris och katastrof.

7,3 miljoner kronor fick skattebetalarna bidra med till dessa skolor under 2008. Plus kostnaderna för extra inspektioner.

Men den stora orättvisan och tragiken ligger i att dessa barn inte har samma rättigheter som andra barn i samhället till en bra barndom, uppväxt och utbildning och vars framtid kan spolieras helt och hållet på grund av isoleringen i en osund sekt. Är det verkligen vettigt att kasta bort skattemedel som så väl behövs för ”skola, vård och omsorg” och samtidigt kanske bidra till att skada ett antal barn?

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer