Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


RÄDDA BARNENS MÅNDAGSTRÄFFAR  

Rädda Barnens distriktsförbund i Stor-Stockholm arrangerar på måndagkvällar i centrala Stockholm avgiftsfria s k Måndagsträffar. Föredragen som ges vid dessa träffar handlar alltid om barn och ungdom, och ofta är kvällarnas teman särskilt intressanta ur FRI:s synpunkt. Senaste program finns att hämta på Rädda Barnens hemsida. Rekommenderas varmt!

Några exempel på teman under hösten 2008:

Vad händer med barn som växer upp i en sekt?

Större delen av kvällen ägnades åt Charlotte Esséns bok Sektbarn, och Charlotte visade i sitt föredrag inför en förfärad församling hur illa barnen kan fara i de olika destruktiva rörelserna.

Efter Charlottes presentation redovisade Anna Frenning Rädda Barnens intervjustudie om barns uppväxt i religiösa samfund. Intressant och ambitiöst och ett försök att vara ”neutral”. Vid presentationen framförde Anna litet aningslöst att hon såg för sig en dialog med de manipulativa sekterna. (Hur diskuterar man med människor som låter sanningen stryka på foten bara det gynnar rörelsen?)

Gäller samma rättigheter för alla barn i Sverige?

En kväll om hur ett könssegregerat, kollektivt våld och förtryck i hederns namn fråntar barn deras individuella rättigheter. Maria Hagberg, socialarbetare, författare och magister i socialt arbete berättade om sina erfarenheter i arbetet. I våras presenterade hon för Europarådet situationen kring hedersproblematiken i Sverige. Ett ungt par – en man och en kvinna med ursprung i olika länder – medverkade också och beskrev alla mängder med problem de måst hantera för att, mot alla traditioner, kunna leva tillsammans.

I början av år 2009, kom Maria ut med en intervjubok kring samma tema, Vid 20 börjar den [mödomshinnan vår anmärkning] ruttna, Premiss förlag. Maria Hagberg är också en av initiativtagarna till och drivande kraft bakom Nätverket mot hedersrelaterat våld.

En nyttig översiktsartikel med tips om litteratur och instanser dit man kan vända sig finns i Psykisk Hälsa nr 4, 2007.


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer