Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


TEATERFÖRESTÄLLNING OM KNUTBY  

I samband med att Uppsala Stadsteater 2009 gav föreställningar av dramatiseringen av Malin Lagerlöfs bok om Knutby, KNUTBY, Gud sex och lydnad, hade teatern i samarbete med föreningen Humanisterna i Uppsala bjudit in till samtalskvällar om Knutby-dramat.

Redan den första samtalskvällen, den 10 mars, med temat Vikten av tvivel blev uppslutningen stor.

Samtalsledare från teatern var Maria Freeney
Panelen bestod i övrigt av:

  • Per Kornhall, fd lärare på Livets Ords skola, idag fil.dr och författare till böckerna "Skapelsekonspirationen" och "Livets Ord"
  • Anders Nordström, styrelseledamot Humanisterna Uppsala och Studierektor vid Wiks folkhögskola
  • Helena Löfgren, beteendevetare, samtalsbehandlare och konsult specialiserad på social påverkan

Kvällen inleddes med att Anders Nordström berättade om föreningen Humanisterna och deras verksamhet. Därefter berättade Helena Löfgren och Per Kornhall lite om sina personliga erfarenheter från Moon-rörelsen respektive Livets Ord.

Sedan diskuterades tvivel ur olika aspekter:

  • Tvivel i samhället - skepsis och rationalitet som viktiga ingredienser i ett demokratiskt samhälle
  • Tvivel för människor i allmänhet - bra både för troende och icke troende - skapar nyanser i livet
  • Tvivel för sektmedlemmen - hur skrämmande tvivlet kan vara om det hotar ens kända existens (egna erfarenheter)
  • Vad är fri vilja / fria val?
  • Är det ”normalt” / sunt att inte tvivla?
  • Hinder för tvivel och kritiskt tänkande?

Efteråt fanns det möjlighet för publiken att ställa frågor.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer