Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


KRISTI FÖRSAMLING  

Utveckling på 2000-talet
Under 2000-talet har en del förändringar skett inom International Churches of Christ (ICOC). Ända sedan Kip McKean i slutet av 70-talet bröt sig ur det ursprungliga samfundet Church of Christ och bildade samfundet som kom att kallas Boston Church of Christ har gruppen präglats av McKeans ledarskap. Men under 2001 blev hans ledarskap ifrågasatt både internt och utifrån och 2002, då kritiken om kontroll och maktmissbruk blev för stark, fann han för gott att lämna gruppens församling i Los Angeles som han då ledde, och ”ta ett sabbatsår” som han kallade det.

Detta ledde till en uppluckring inom rörelsen och skapade turbulens inom många av ICOC:s församlingar runt om i världen. Den 2 februari 2003 skrev t ex en man i England med hög rang inom samfundet i ett Öppet brev till församlingens äldste, lärare och evangelister med information om missförhållanden som han ville förändra och uppmanade till ”revolution genom ånger och eftertanke”.

Men många församlingar var ovilliga till förändringar. Församlingen i Stockholm hörde till dem som inte ville förändra. Under 2003/04 påbörjades ändå en viss förändring. Man ville t ex vara frikopplade från USA och ha en annan typ av ledarskap och tillsättning av ledarna. Förändringsförsöket pågick i flera år, men ledde till sist inte till någonting. Många lämnade då församlingen.

Christofer och Kimberly Reed har sedan dess haft ledarskapet i Stockholm.

Internationellt har Kristi Församling sedan splittringen 2003 varit uppdelad i två falanger, varav den ena varit ledd av Kip McKean, som började på nytt i Portland. Stockholms-församlingen ville dock inte följa Kip McKean.

I Stockholms församling sade man att nu hade församlingen förändrats. Men så var det inte enligt medlemmar, som nu lämnat rörelsen. Tänkesättet och mycket av grundläran lever kvar. Man säger sig vilja ha total öppenhet, men i praktiken gäller det bara medlemmarnas öppenhet gentemot ledarskapet, inte tvärtom - fortfarande har man ett stort kontrollbehov.

Och det som fortfarande gäller som viktigast är medlemsvärvningen - trots det har medlemsantalet minskat med 30 % sedan 2004. Man lägger ned mycket tid på statistiken - hur många medlemmar, hur växer vi?.

(Inte bara karakteristiskt för Kristi Församling. Scientologirörelsen t ex står och faller med statistiken. Uttrycket Upstat är lösenordet för en scientologs framgångar - den som inte är Upstat bestraffas eller sparkas ut).

Vad hände då med Kip McKean?

Bara ett år efter beslutet om ett sabbatsår (2003) dyker McKean upp i Portland som ledare för Portland International Church of Christ. Men 2005 överger majoriteten av församlingarna McKeans. 1 december 2006 svarar han med att byta namn på sin rörelse till The International Christian Churches. 2007 flyttar han till Los Angeles och kallar sin nya rörelse City of Angels International Christian Church. Under 2008 råder turbulens såväl i Portland som i Los Angeles och leder till splittringar. Men McKeans har som sagt inte längre något inflytande över Kristi Församling i Stockholm. I varje fall inget synligt!

Där verkar allt flyta på som tidigare. Den årliga stora konferensen hålls som vanligt i sommar (31 juli - 7 augusti 2011) på Åland. Och församlingen i Stockholm är liksom församlingar över hela världen inbjudna att delta i International Conference on Youth and Family Ministry i Los Angeles 7 - 10 april 2011, anordnad av International Churches of Christs.


Åter till startsidan
                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer