Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FN-RESOLUTION IFRÅGASATT  

Den 25 mars 2009 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève en resolution som såväl västerländska regeringar som ca 180 religiösa grupper plus representanter för media starkt ifrågasätter. Förslaget, som innehåller inskränkningar i yttrandefriheten, har lämnats av Pakistan på initiativ av några muslimska länder. De motiverar förslaget med att ”förtal av religioner är en allvarlig förolämpning som kan leda till minskad religionsfrihet och religiöst våld” - en tydlig anspelning på Danmarks Muhammed-teckningar. Texten i resolutionen är inte bindande men förmodas tas upp på FN:s rasistkonferens i Genève den 20 april.

De som protesterar mot resolutionen misstänker att den kommer att användas för att motivera inskränkningar i yttrandefriheten i muslimska länder och anser att den också kan användas för att skrämma och tysta människorättsaktivister, religiösa avhoppare och andra oberoende röster. De har uppmanat diplomater att rösta nej till resolutionen.

Detta tillkännager SvD i sin nätupplaga. I artikeln anger förslagsställarna också andra motiveringar till förslaget. Men av många skäl verkar det ogenomtänkt av FN-rådet att överväga en sådan resolution. Det är förståeligt att muslimer upplever att de orättfärdigt terrorist-stämplats. Men att ”religiöst våld”, som alltid tycks kunna motiveras av de flesta religioner, skulle kunna stoppas av en FN-resolution, skulle vara en världshändelse! Det enda positiva vi kan hitta i förslaget är att de manipulativa sekter, som föraktar och hånar alla andra religioner som djävulens verk, skulle bli tvungna att sluta med det.

Läs även artiklar i SvD den 6, 15 och 29 april under "Brännpunkt"


Åter till startsidan                                                       Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer