Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


RÄTTEGÅNGAR  

HD i Ryssland förbjuder Jehovas Vittnen

Den 8 december 2009 fastställde Rysslands Högsta Domstol Rostovs provinsrätts beslut om Jehovas Vittnen och förbjöd sektens verksamhet i landet. Sektens 34 titlar har även inkluderats i den federala listan på extremistisk litteratur, som främjar religiöst hat och oenighet, vilket nu gör det mycket svårt för rörelsen att fungera i Ryssland.

Jehovas Vittnen inte populära i ryska Rostov

Den 11 september 2009 fattade Rostovs provinsrätt beslutet att förbjuda Jehovas Vittnens lokala organisationer i Rostov och deras tillgångar konfiskerades. Rostov är en viktig stad och provins i södra Ryssland. 34 av JV:s böcker betecknades som extremistiska, och ansågs framkalla religiöst hat och split bland medborgarna. Även om beslutet fattats av en lokal rätt, kan en högre rätt fastställa beslutet och tvinga fram en federal dom.

Enligt rapport från Center of Religious Studies, Moskva


Jehovas Vittnen - fler övergrepp

En rättegång mot Jehovas Vittnen inleddes 2009. Denna gång är det inte barn som utsatts för övergrepp utan en kvinna som polisanmält sin make för fyra års systematisk våldtäkt och misshandel, skriver Liv Landell i gt.

Vi minns med förfäran SVT1:s avslöjande program för några år sedan om förhållandena i denna sekt:

- Roger Carlsson, fd äldste i Jehovas Vittnen, som medverkade i debatten efter programmet, och avslöjade att han känner till 60 barn som utnyttjats sexuellt.
- Ledaren för Sveriges Vittnen, som med ett stenansikte visade att han inte tyckte det var något att bråka om. Hur han bekräftade att pedofilerna inte polisanmäls utan behåller sin ställning i sekten. (Lagar som gäller övriga svenska medborgare gäller inte inom Jehovas Vittnen!)

När kvinnan anförtrodde sig åt församlingsledningen tyckte de att hon skulle acceptera de grova övergreppen som en del av äktenskapet. Så ingenting har förändrats - fortfarande gäller inte svensk lag inom sekten.

Flera andra sekter har samma inställning - det är sektledarna som avgör vad som gäller, ända in i sängkammaren. Hare Krishna och mormonerna är exempel och i Knutby-sekten råder samma inställning - kvinnan skall underkasta sig mannen, vad som än händer.

Liv Landell har förstått det uppenbara, som tyvärr många inte ser (eller inte vill se). Att detta inte handlar om religion utan om makt och manipulation. Och att samhället har skyldighet att skydda, inte offra, dessa barn och kvinnor.


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer