Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


ARKEN  

Den 14 december 2011 hade turen kommit till Arken i TV2:s programserie ”Från Sverige till himlen”. Anna Lindman Barsk, som leder programmet, gjorde då ett besök i Kungsängen, där Arken numera håller till i lokaler som tidigare härbärgerat en fabrik. Barsk har bestämt träff med ungdomspastorn Ann-Sofi Rosqvist.

Arken, som får sin inspiration från Livets Ord och ingår i Trosrörelsen, vill gärna kalla sig för en kristen väckelseförsamling, men efter detta reportage verkar beteckningen ”väckelseindustri” med betoning på industri mer adekvat.

Besöket inleds med presentation av ungdomspastorns funktion:
- Ansvarar för Ungdomsgården, har pastoralt ansvar för ungdomarna, ansvarig för allt som rör ungdomarna, evangelium för ungdomar av idag.

Därefter presenterar Ann-Sofi lokalerna och verksamheten:

Lokalerna ligger i källarvåningen. Ann-Sofi gläntar på en dörr till en stor lokal, där det pågår ett möte med högljutt hålligång. Hon visar musikstudion för musikproduktion, vidare en sändningslokal för ett TV-team som gör inspelningar och producerar för internet. Församlingen har 50 anställda och 550 medlemmar som bidrar till församlingen med ideellt arbete.

Barsk vill veta allt om helande, förbön, tungotal och hur man motar bort djävulen. Hon har många frågor, varav de flesta besvaras med ungdomspastorns predikan, som man ju kan förvänta sig.

Ann-Sofi: Man lägger stor vikt på helande av sjuka människor. Därför har man skapat ett helandecentrum dit människor kan komma för att få förbön, dvs man får boka tid och berättar där om sina problem och krämpor. ”Sedan går vi med dem till Gud.” (Frågan som Barsk missade: Varför kan inte var och en själv gå till Gud och be om helande?).

Helandet - Barsk får en demonstration i ett särskilt helanderum. Linda Bergling, chef för Arken, sköter den delen av verksamheten. Patienten är en man med dåligt immunförsvar och allergiproblem. Linda lägger sina händer på patienten. Barsk uttrycker tvivel, men Ann-Sofi säger: ”När man lägger händerna på någon så förmedlar man Jesus kraft, man har fått ett mandat att använda hans namn”. Men, säger Barsk: Om dom inte blir friska har ni ju gett människor ett falskt hopp, lurat folk, och motverkat att patienten vänt sig till vården och kanske blivit botad. Svaret på detta blir vad man kan kalla ”rundsnack”. Tar ni betalt? Efter några sekunders tvekan svarar Ann-Sofi: ”Vi har en administrationsavgift på 150 kr.”

Tungotal - Ann-Sofi demonstrerar och menar att det är Jesus som gett henne förmågan, men det är hon själv som talar. Man bara ”kopplar bort förståndet”. Barsk säger: Du är som en maskin.

Djävulen - Ann-Sofis ”förklaring”: ”Djävulen är en person. Gud är en person. Man tillhör olika riken - antingen eller.” Den värld vi andra lever i är alltså helt i Djävulens våld? säger Barsk (hot?).

Barsk ställde många intelligenta frågor, men Ann-Sofi undviker ofta att svara. När Barsk även får träffa maken nämner hon ett brev som kommit till redaktionen. Brevskrivaren ansåg att Arken är en sekt och berättade hur illa behandlad hon blivit. De beklagar detta men är ointresserade och byter snabbt ämne.

Väckelsemötet i kyrkan på söndagen, då Barsk deltar, ser ut som andra möten inom Trosrörelsen. Linda helar. Folk faller bakåt. Kollekten lämnar man via kortapparater.

Barsk säger sig aldrig ha mött någon som predikat så mycket som Ann-Sofi och försökt övertala henne om att Ann-Sofis tro är den enda rätta, och om man inte tror på Jesus är man förlorad!

------------------------

Av alla telefonsamtal som FRI tar emot handlar flest om frågor och bekymmer som gäller Arken. Därför vore en djupare granskning angelägen av vad som händer med människor som under någon period av sitt liv vistas hos Arken.

Läs mer här

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer