Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


HANDBOK I TILLFRISKNANDE FRÅN SEKTSJUKAN  

Jan Halldin, leg läkare och med.dr., har gjort en noggrann genomgång av antologin Sektsjuka, utgiven 2009 av Studentlitteratur. Författare är sex professionella behandlare av sektsjuka med Håkan Järvå som redaktör.

Halldin börjar med att återge Håkan Järvås berättelse om hur han hamnade i en manipulativ sekt. Halldin åskådliggör hur enkelt det är att i rätt ögonblick på någon timme få en människa att inse hur usel han är - en falsk självbild som det skulle ta Järvå 10 år att bli av med. I det följande påpekar Halldin att systematisk indoktrinering ibland kan leda till psykoser, men att i Sverige saknas statistik på förekomsten av sektrelaterade psykiska störningar. Han åberopar utredningen ”I God Tro”, SoU 1998:113, som visade bristen på kunskap utan att några åtgärder vidtagits, inte ens efter det som hände i Knutby.

Samtidigt som Halldin gläder sig åt att boken kan fylla igen en del av kunskapsluckorna är han kritisk mot utformningen av vissa teoretiska aspekter och en del upprepningar i de första kapitlen. Han undrar varför beskrivningen av vad som utmärker en totalitär eller manipulativ rörelse måste förklaras både i kapitel 1 och 2. Kanske beror det på författarnas erfarenheter. Inte ens de som borde vara experter - religionsvetarna - brukar känna igen sådana rörelser eller förstå hur de fungerar hur mycket man än försöker förklara!

Halldin uppskattar mest behandlings- och vårdkapitlen och anser att boken fyller ut kunskapsluckor i ett angeläget ämne. Han anser att boken har en viktig plats att fylla vid utbildning av läkare och annan vårdpersonal.


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer