Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 SEKTSJUKA  
Bakgrund - uppbrott - behandling

Antologi (red Håkan Järvå)

Boken är en genomgång av stora delar av den samlade erfarenhet och forskning som finns omkring problemen vid ett uppbrott från sekteristiska och totalitära rörelser.

Boken består av tre delar:
- Genomgång av aktuell forskning
- Behandlingen - genomgång av problemen, vanliga   missförstånd och myter samt viktiga råd, tips och   verktyg för behandlare
- Fallbeskrivningar

Personer som brutit upp från religiösa sekter och andra totalitära rörelser har ofta en lång och svår väg tillbaka till en ”vanlig” tillvaro. Vilka insatser behövs för deras återanpassning?

Boken fyller ett stort tomrum. Under många år har en patientgrupp med ibland svåra psykiska problem irrat omkring i samhället utan att hitta någon hjälp eller förståelse. En del har hittat till frivilligorganisationer och där lyckats få hjälp till självhjälp eller kontakt med någon av ett litet fåtal terapeuter som haft tillräcklig kunskap. Men en hel del irrar fortfarande omkring utan hjälp och en del har inte orkat utan lämnat livet.

Trots att en statlig utredning (SOU1998:113) för mer än 10 år sedan bekräftat bristen på kunskap inom detta område har ingenting gjorts för att ge vården utbildning. Med denna bok hoppas vi att ett första steg tagits för att avhjälpa kunskapsbristen.

Studentlitteratur, som gett ut boken, arrangerade ett seminarium kring boken på bokmässan i Göteborg i september 2009. Håkan Järvå, leg psykolog, Göteborgs universitet, som är redaktör för antologin, presenterade boken vid seminariet och gav en bakgrund till boken. Boken presenterades också i Vetenskap & Folkbildnings monter tillsammans med Charlotte Esséns bok Sektbarn, där de hade ett gemensamt program.

Läkartidningens recension i sammandrag
FRI:s recension

 


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer