Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


JV:S ANSÖKAN OM STATSBIDRAG  

Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST, anser i ett remissyttrande till regeringen att JV visar på olika sätt att de tar avstånd från samhället, t ex genom sitt sätt att behandla avhoppare och genom att uppmana medlemmarna att inte rösta. Varför vill de då ha bidrag från samhället, undrar någon.

Men ledningen vid JV:s huvudkontor i Arboga påstår att de ”inte ser samhället som motståndare eller djävul” utan respekterar myndigheterna.

Roger Carlsson, som lämnat rörelsen och startat Hjälpkällan för att bistå avhoppare, har lång erfarenhet som ”äldste” i JV:s ledning. Han säger bl a att man då undervisade att samhället var det vilddjur som det talas om i Uppenbarelseboken, och den som skulle engagera sig politiskt skulle omedelbart bli utesluten. Roger Carlsson tror snarare att rörelsen har ekonomiska problem. Förr expanderade de år efter år, nu säljer de i stället fler och fler av sina lokaler, säger han.


Inget statsbidrag till Jehovas Vittnen
JV:s ansökan om statsbidrag avslogs. Motivering: ...är inte ”ett trossamfund som bidrar till upprätthålla och stärka grundläggande värderingar som samhället vilar på”. JV tänker överklaga beslutet trots att regeringsbeslut inte kan överklagas. De har begärt att komma in med en skrivelse till regeringskansliet, som avvaktar.

Källa: Dagen 091018


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer