Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FLERA EXEMPEL  

Mullingstorp och Englagård är tyvärr bara ett par av många exempel på liknande kursgårdar och kurser där folk riskerar att förlora pengar och hälsa. På Bara Vara får man också för en ansenlig summa pengar hoppa runt och göra underliga danser och övningar. En person som blivit sparkad från Mullingstorp startade eget under det namnet.

Penningintresserade bedragare kan lätt göra sig en hacka på bekostnad av människors behov. Det är helt otillfredsställande att medan det finns regelbunden kontroll av legitimerade psykologer och psykoanalytiker, kan dessa s k terapeuter härja fritt utan att behöva visa något resultat.

Det värsta är att arbetsgivare och försäkringskassa kan ge bidrag till dessa bedragare!

 

Rastad på Öland  

På Öland håller en kvinna på att bit för bit skapa och utöka ett maktcentrum, som i alla delar har destruktiva och manipulativa kännetecken. Gabriella Rastad har sedan länge gjort sig känd i olika massmedia som ”djurkommunikatör”, dvs hon påstår sig kunna tala och förstå olika djurs språk och har kurser i kommunikation med djur. Oavsett om man anser att det sätt hon presenterar detta kunnande på liknar humbug eller ej, kan det synas oförargligt. Men denna sin förmåga har hon så småningom upptäckt vara en enkel och effektiv väg in i människors psyke och känsloliv, som öppnade en genväg till en lönsam och maktberikande bransch. Där finns mycket mer pengar och makt att hämta.

TV3 visade detta tydligt i programmet ”Sanning och konsekvens” den 7 december 2011. I programmet medverkade bl a ett föräldrapar, som tillsammans med sin dotter deltagit i flera kurser i s k ”personlig utveckling”. Så som numera är brukligt i den här typen av kurser börjar man med ”frigörande andning”. Efter flera timmars djupandning liggande på en madrass på golvet hamnar man lätt i ett tranceliknande tillstånd och det är vanligt att man då ”ser syner”. Efter andningssessionerna ska man berätta vilka syner man haft. Rastad tolkar sedan synerna och styr deltagaren genom uppmuntran om synerna leder mot de ”rätta” minnena. Är synerna hemska får man mycket uppmärksamhet. De som inte sett något ”hemskt” påstås ha ”dålig kontakt med sig själva”.

Vad är då de ”rätta” minnena? Ja, att döma av vad personer som lämnat Rastad i tid säger, så handlar det om förträngda sexövergrepp. Alla som söker sig till Rastads kurser har alltså varit utsatta för sexövergrepp, men ”glömt bort” det. Alla har haft sex med alla. Själv hade jag enligt Rastad haft sex med alla jag träffat, säger en man som stannade hos henne i sju år.

Åke Wiman, socionom med många års erfarenhet av samtal med såväl medlemmar i sekter som med människor som blivit känslomässigt beroende och styrda av någon, medverkade också i programmet. För att själv uppleva hur Rastad arbetade deltog han i några av hennes kurser. Han behövde inte leta för att hitta tecken på manipulativt sektbeteende. Här är några exempel:

- Lojaliteten till sektledaren skyddas genom att koppla bort nära anhöriga, som lättast kan avslöja bedrägeriet.
- Målet är att bryta ner medlemmarnas självförtroende, så att de inte litar på sig själva eller någon annan människa utan blir helt beroende av ledaren.
- Kritiker anklagas själva för övergrepp.
- Enda chansen till räddning är att gå flera kurser. Kurserna kostar tusentals kronor, men den som inte har råd att betala kan bli ”skyldig” Gabriella Rastad pengar för kurserna - ännu en beroendeställning skapas.

Åke Wiman påpekar också att Rastad, som inte har någon som helst psykologisk utbildning, kallar sig för terapeut. Legitimerade terapeuter bekräftar att djupandning inte bör användas av outbildade personer.

Föräldraparet som medverkade i TV-programmet berättar i Barometern den 8 december hur Rastad till sist påstod att deras dotter upplevt en lång rad sexövergrepp. Först var det en klasskamrat. Sedan var det farföräldrarna, därefter även mormor och till sist pappan.

Bengt Persson, psykolog och lektor i psykologi vid Linnéuniversitet i Växjö säger i Barometern att det är helt otänkbart att man skulle kunna vara med om ett övergrepp och totalt glömma bort det till veckan efter. Därför kan man avfärda sådana minnen som planterade minnen. Han anser att det låter som om Rastad mycket medvetet styr in deltagarna på vissa typer av upplevelser genom att bara godkänna vissa syner.

Helena Löfgren, som är beteendevetare och sektexpert anmärker att om man tror att det har begåtts sexövergrepp mot barn har man skyldighet att anmäla till socialtjänsten.

För att späda på kassan driver Rastad även familjehemsverksamhet för missbrukare. Efter uppgifter om spritfester på hemmet, då även minderåriga deltagit, har Ludvika kommun slutat placera där, medan Nybro och Borgholms kommuner inte bryr sig, trots att även de fått in anmälningar om missförhållanden.

Barometern vittnar om att även ett antal anhängare till sekten skrivit till tidningen att de är nöjda med Rastads kurser. Detta kan dock vara ännu ett kriterium på sekterism. Hundratals personer som lämnat olika sekter har efter sitt avhopp berättat för sina anhöriga och vänner om hur de under sitt engagemang i sekten tvivlat och mått fruktansvärt dåligt. Men sektledaren krävde att man utåt skulle visa hur lycklig man var - annars skulle hemska saker hända. Och man belönades varje gång man gjorde en insats för sektens image.

Till sist:

Efter att ha läst följande föreskrifter som ingår i Rastads behandling, frågar man sig hur myndigheter kan tillåta sig att använda en sådan person för att ta hand om och behandla människor med vårdbehov.

Gabriella Rastad använder sig av något som hon kallar ”Rockets rensning”. För att kunna utveckla sin personlighet måste man ”rensa sig” från dåliga energier. Några exempel ur hennes föreskrifter för ”rensningen”:

SORT ÅTGÄRD
Vanlig svart energi
Rensa, matas ut, upp i rör till rymden
Inbakad svart energi
Rensa, matas ut, upp i rör till rymden
Bläckfiskspott
Rensa, matas ut, upp i rör till rymden
Känslopaket
Lyfts ut som paket, eldas eller rymden
Kanaler
Klippa av vid kroppen, eldas bortåt
Djinner (ser ut som geting)
Tar med fingrarna, ut i rymden, exploderar, gadden tas ut efter och eldas
Maskar
Dras ut, eldas

 


”Inget nytt under solen”

I Vetenskap och Folkbildnings skrift ”Folkvett” nr 1/2003 kunde man läsa om Arthur Janov, mannen med primalskriket, som enligt artikeln var en stor man på 70-talet. Hans böcker var en succé och folk stod i kö för att få gå i ”primalterapi” för att bli ”en riktig människa”. Janovs institut, "Primal Center i Los Angeles", finns ännu kvar, men ingen forskning har visat att denna ”behandling” har några positiva effekter.

Men redan på 50-talet växte en rörelse fram kring vad som kallades ”humanistisk psykologi”. Psykologen Maslow var en av dem som då slog igenom, bl a med sin ide om ”självförverkligande” som det enda saliggörande. Hans stora genombrott var idén om ”peak experience”, en sorts andlig orgasm, då man ”sammansmälte med kosmos och fick en universell insikt i tillvarons väsen”.

Hela artikeln, som beskriver den humanistiska psykologin, har skrivits av Lennart Sjöberg, professor i psykologi vid Handelshögskolan i Stockholm och är mycket intressant och klargörande.


Konsulterna och de nya sektledarna

Redan 2004, då FRI publicerade en ny upplaga av antologin ”Manipulering pågår”, uppmärksammade journalisten Jonas Thente att FRI nu ägnade ett välbehövligt intresse åt de nya ”konsulthusen”, som han kallar dem. I DN:s Kulturbilaga 11 mars 2004 skriver han att ...”Det är FRI - som står bakom denna samling vittnesbörd om förnedring med religiösa förtecken ... ” och ”Det är de vanliga förövarna som exponeras: Moonrörelsen, JV etc ...” ”Men här finns också en alldeles ny misstänkt, som än så länge bara nämns i antologins inledning. Det är konsulthusen, företag som till företag säljer utbildning i ledarskap och personlighetsutveckling.”

Sedan följer Jonas Thentes intelligenta beskrivning och slutsats för framtiden:

”...alla som någon gång har mött en trupp nyss hemkommen från en utvecklande konferens någonstans i skogen med glasartade ögon och hängivna klyschor om visioner och strukturer - alla som gjort det vet att en ny förövare kommer att sälla sig till de ovan nämnda till nästa upplaga”.

Läs mer om oseriös utbildning och behandling


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer