Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


MYNDIGHETERNA SVIKER SKADADE KLIENTER  

Eftersom Hälso- och sjukvårdslagen inte omfattar alternativa behandlingsformer finns ingen som ansvarar för alternativterapins klienter som skadas. Alternativterapeuten behöver inte följa hälso- och sjukvårdslagen. Utan tanke på vilka följder det kan bli för många patienter/klienter öppnar alltså Socialstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter dörren på vid gavel för människor med rymligt samvete så de kan ta för sig i denna lukrativa bransch.

Ett av skälen till att så många utsätter sig för risken att förvärra sina psykiska problem hos en outbildad terapeut i stället för att vända sig till en utbildad och legitimerad tror Aftonbladet kan vara att det är så svårt att få snabb hjälp och tillräcklig tid i den legitimerade vården. Ett kort samtal med en husläkare och en burk piller är ofta det som bjuds och det är till föga hjälp. Denna brist på seriös vård är väl om något Socialstyrelsens eller annan tillsynsmyndighets ansvar?

Sveriges Psykologförbund har länge begärt att psykologmarknaden skall regleras. I deras skrift ”Varning för kvacksalveri”, utgiven redan i maj 1998! skriver de bl a att ”Sverige har idag det sämsta skyddet i Norden mot oseriös yrkesutövning på psykologområdet.”

Aftonbladets rubrik är ett gott råd till ett första steg mot att råda bot på denna skamfläck:

”Registrera alla som praktiserar alternativ terapi”

Källa: Aftonbladet 091227

Läs mer


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer