Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


TM - TRANSCENDENTAL MEDITATION  

I slutet av 1950-talet startade indiern Maharishi Mahesh Yogi en rörelse som han kallade TM-rörelsen. Hans inspirationskälla var Guru Dev, som han i alla sammanhang nämnde som ”den gudomlige Mästaren”. Guru Dev var under 20 år lärjunge hos en hinduisk guru, levde därefter i fyrtio år som eremit i en grotta för att till sist bli ledare för ett hinduiskt kloster.

Maharishi har placerat TM inom den hinduiska Veda-traditionen, vilket innebär att TM liksom Hare Krishna är en avart av hinduismen. Läran bygger på de indiska Veda-skrifterna.

Ordet Veda sägs betyda vetande och TM-rörelsen påstår att Veda = sanningen och kritiker påstår att Veda är TM:arnas hemliga bibel.


Religion eller ej?

Ur Rune Dahléns bok Myter och Mantra hämtar vi från sid 164: ”Maharishi och TM-rörelsen tillåter inte att någon lär sig TM-tekniken utan att först ha deltagit i invigningens religiösa offerceremoni.” Men för att undvika att tala om TM som religion använder man sig av en mängd olika bortförklaringar, bl a att TM är ren kunskap i motsats till hinduism, som är en religion. Detta för att inte gå miste om den stora grupp TM:are som endast är intresserade av tekniken och inte medvetet vill medverka i en religionsutövning.

TM:s manipulation är därmed så tydlig att man kan tala om bedrägeri.

Maharishi skriver i sin bok om Bhagavad-Gita att ”Bhagavad-Gita är det högsta uttrycket för den gudomliga intelligensen som människan kan förstå”.


Vetenskap eller ej?

TM vill alltså helst profilera sig som en vetenskap. Man talar ofta om TM:s vetenskapliga värde, som sägs vara styrkt av många vetenskapliga undersökningar. Men när professor Jan-Otto Ottosson på uppdrag av Socialstyrelsen genomförde en granskning av ett hundratal av dessa undersökningar konstaterade han att de flesta av slutsatserna var ogiltiga på grund av metodiska fel och brister. Två kända forskare, David Ingvar, som var professor och docent i klinisk neurofysiologi och Hans-Uno Bengtsson, fil.dr och docent i teoretisk fysik, har yttrat sig så här om TM (källa: Dahlén, Myter och Mantra):

Ingvar: ”Beklagar. De arbeten som bifogats är nonsens - alltigenom! Utan vetenskaplig fog...” Bengtsson: ” Detta är logiskt ohederligt , kvackeri och bedrägligt beteende.”... ”Man kan naturligtvis inte ta ett fysikaliskt fenomen, t ex Appelkvists supraledning, och sedan påstå, att man genom att tillämpa samma princip (naturlag) på ett socialt system i stället för ett fysikaliskt får samma effekt.” Och tillägger: ”...om nu alla dessa TM-Sidhi-utövare verkligen tror att de genom att sitta samman och meditera kan minska krigsintensiteten, borde det vara deras förbannade skyldighet att sitta i en klump och meditera utav bara haderittan hela tiden, inte bara under små sammankomster då och då.”

Levitationen eller yogaflygningen är en annan kontroversiell ingrediens i TM-tekniken, som går att läsa mer om i ”Myter och Mantra”.

TM-rörelsen har flera beröringspunkter med många andra manipulativa rörelser. Ett exempel är hemligheterna (de hemliga texterna vid invigningsceremonin). Och liksom Moon-rörelsen arrangerar organisationen konferenser och symposier för forskare från skilda discipliner. På så sätt kan man få viktiga kontakter och man kan också rapportera att dessa vetenskapsmän deltagit, oavsett vad de sedan tyckt om konferensen. Likheten med Trosrörelsen är en annan beröringspunkt. Med hjälp av pseudovetenskap har Maharishi lanserat ”Kreativ Intelligens” (se ”Intelligent Design” i Per Kornhalls bok ”Skapelsekonspirationen”).

TM är också ett multinationellt företag. Koncernen omfattar verksamhet inom vitt skilda områden som finans, utbildning och solenergi(!) samt företag inom t ex bygg-, textil- och fruktbranschen.


TVÅ HÄNDELSER KAN TYDA PÅ ATT TM BÖRJAR FÅ BEKYMMER

David Lynch i Sverige

I oktober 2010 var David Lynch, förespråkare för TM:s meditationsteknik och en levande reklampelare för TM, på besök i Stockholm. Lynch har kallats ”kultregissör” efter   t ex den kända TV-serien Twin Peaks.

Har Lynch mobiliserats för att ta igen förlorade marknadsandelar? Enligt en intervju i Svenska Dagbladet 2010-10-16 är han här för att göra reklam för DLF (David Lynch Foundation), som han kallar en ”välgörenhetsorganisation”. Han skapade DLF 2005 i USA ”för att alla amerikanska barn som ville, skulle få lära sig TM:s meditationsteknik”. Och det skulle inte kosta någonting.

Att kalla detta för välgörenhet tycker vi är väl starkt. Vi skulle kalla det för otillbörlig påverkan. Han kan lugnt räkna med att barnen tycker det är kul. Att skaffa vuxna TM-anhängare och kunder genom att utnyttja barns oförstånd är i högsta grad anstötligt. Han säger att meditation t ex är bra mot mobbning. Vad som helst som kan engagera barn är säkert bra mot mobbning, åtminstone en tid.

Men Lynchs påståenden om vetenskapliga bekräftelser på positiva effekter av TM:s meditations-teknik i en mängd andra sammanhang har för det mesta inget stöd.
Läs mer om TM och t ex vad två kända forskare, Neurofysiolog David Ingvar och Fil.dr Hans-Uno Bengtsson yttrat om TM:s ”vetenskapliga” undersökningar.

I Sverige har DLF ingen verksamhet enligt SvD och vi får hoppas att svenska skolor undviker denna fälla.


TM kontaktar gamla medlemmar efter mer än 30 år!

Flera gamla utövare har på senare tid kontaktats för att försöka återerövra dem. Vi känner igen beteendet från scientologerna. För några år sedan när det gick ordentligt utför för scientologerna satte de nyrekryterade entusiaster på att leta reda på aktuella adresser till personer som varit aktiva scientologer för många år sedan men ledsnat eller blivit utsparkade.

                              ********

Conny Larssons bok "Beatles, Maharishi och jag” (Norstedts 2010-04-21)

Detta multinationella företag har ännu fler hemligheter än sina invigningsceremonier. Genom Larssons nyutgivna bok får vi ytterligare insyn i sekten. Vid utgivningen rönte boken stor uppmärksamhet hos media. Att Kunskapskanalen gjorde en halvtimmeslång intervju med författaren var särskilt glädjande. Vi återger litet av innehållet i intervjun:

Boken handlar mycket om underkastelse.
     Man tvingas till det ena efter det andra.

Du använde droger, var Maharishi bara en annan drog?
     Det var en eufori, hela kroppen blev fullständigt      morfinerad. Jag älskade Maharishi och vi spelade bra      ihop (Conny är komiker och utbildad skådespelare och      clown.)

Vad tänker du nu när du ser bilderna av dig själv med din guru?
     Jag äcklas, jag mår illa.

Du har ju själv dragit in andra. Känner du någon skuld? Hur tänker du gottgöra dem?
     Conny erkänner att han varit en medspelare och      hoppas boken ska förklara en del. Men när han möter      dessa personer ser de honom inte. Han är en ”icke-      person”.

Man har försökt stoppa boken genom att kontakta redaktioner, journalister och programledare. Conny blev själv mordhotad när han gick ut med boken.
Vad är dom rädda för?
     Maharishi har ju en ”världsregering” - en      skuggregering, där han utnämnt ett antal personer      att vara regenter över världsdelar - de kallas Rajyas      och sitter med kronor på huvudena och mantrar och      tror att dom regerar världen - de har t o m en egen      valuta!

Men Maharishi är ju död.
     Ja, och när han dog tänkte jag: Så skönt att han      slipper ljuga längre. Han var ju ingen munk. Han var      inte den där helige mannen - han var en      kvinnotjusare och förförare.

Tänkte Du så om Dig själv också?
     På det svarar Conny att han nu skriver på en tredje      bok - ”Två påvar och en son”.

Läs mer om boken


Åter till startsidan
                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer