Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


DIALOGCENTRET I DANMARK STÄNGER  

FRI har mottagit det sorgliga meddelandet att Dialogcentret upphör med sin verksamhet vid årsskiftet 2010/2011 på grund av stora ekonomiska problem. Vi är tacksamma för det viktiga och engagerade arbete som centret utfört under många år och för vårt mångåriga samarbete. Vi är övertygade om att det har bidragit till människors medvetenhet om sekter i båda våra länder.

Efter nästan 40 års verksamhet aviserade Dialogcentret i Århus att de hamnat i ekonomisk kris. Centret skapades 1973 av professor och teol.dr Johannes Aagaard, som drev centret till sin död 2007. Religösa sekter, new-age-rörelser och allsköns ”nyandlighet” kan nu härja fritt skriver Kristeligt Dagblad. Dialogcentret har en unik roll som en resurs, där man oförfärat konfronterar nyreligiösa rörelser säger biskopen i Lolland-Falster. Företrädare för Köpenhamns Universitet säger att utan Dialogcentret kan danskt kyrkligt liv bli utan ett organ som åtar sig att säga ifrån i impopulära frågor.

Krisen har haft flera orsaker, i första hand handlar det om förändringar i samhället. Inte bara Dialogcentret har fått problem - flera av de stora kyrkliga organisationerna i Danmark dras sedan flera år med pengabekymmer.

Christina Philipstatt Schwencke är Centrets ledare sedan ett år tillbaka. Hon har försökt bibehålla Aagaards anda i sitt agerande. Men hon bekräftar att Centrets attityder till viss del måste anpassas till förändringarna i samhället. Under lång tid har ju Dialogcentret varit upptaget av kampen mot sekter, där scientologirörelsen varit huvudmotståndaren. De flesta av dem har numera mist sin betydelse, så det finns anledning tro att Dialogcentrets varningar gett viss effekt. Idag ger i stället nyandligheten, som den ser ut i t ex NLP, de stora problemen. Christina Philipstatt framhåller dock att det inte är Centrets angelägenhet att värdera konsekvenserna av folks tro, utan det hon sätter i fokus är om olika strömningar och rörelser enligt henne inte är sunda för människorna. Som exempel nämner hon att enligt många av de nya lärorna kan exempelvis alkoholister och sjuka skylla sig själva. Och man ska bara tänka på sin egen framgång och inte bekymra sig om sina medmänniskor.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer