Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


UNGDOMSSTYRELSEN KOLLAR INTE  
OM MOTTAGARNA FÖLJER KRAVEN

Kaliber och P3:s Brunchrapporten har granskat de religiösa ungdomsförbundens inställning till homosexuella. Ungdomsstyrelsen*) delar varje år ut miljoner i statliga bidrag till landets religiösa ungdomsförbund. Ett av kraven är att inga personer ska diskrimineras. Trots det stängs homosexuella ute från olika poster hos några av ungdomsförbunden och de som är öppet homosexuella får utstå påtryckningar. Ungdomsstyrelsen kontrollerar inte hur förbunden behandlar homosexuella. Under de senaste fem åren har religiösa ungdomsorganisationer sammanlagt fått över 238 miljoner i bidrag, bland annat för att ”främja barn och ungas demokratiska fostran”. Grundkravet är att organisationerna visar respekt för de mänskliga rättigheterna, dvs att organisationen verkar för alla människors lika värde och är fri från diskriminering.

Varje år måste organisationerna lämna in en ny ansökan, då görs bland annat en prövning att de lever upp till kraven. I samma utskick bifogas en utförlig beskrivning av vad de olika kraven innebär och det betonas att organisationen ska vara fri från diskriminering och att detta bör stå med i svaret. När Kaliber granskar korrespondensen mellan Ungdomsstyrelsen och vissa av de religiösa ungdomsförbunden ser de exempel där frågor och svar har skickats fram och tillbaka tills svaren lever upp till kraven.

Ungdomsstyrelsen har dock aldrig frågat de olika organisationerna om deras inställning till homosexualitet och hur de förhåller sig till medlemmar som är homosexuella. Men det gjorde Kaliber. De 16 organisationerna representerar religionerna judendom, kristendom och islam. Många lägger ingen som helst värdering i begreppet homosexualitet. Men det gäller inte alla.

Homosexuella bör leva i celibat

Organisationen Sveriges unga katoliker anser liksom den katolska kyrkan i Rom och Påven att homosexualitet är fel och att homosexuella bör leva i celibat. Homosexuella är välkomna till organisationen, men en öppet homosexuell person kan inte få vilka poster som helst inom förbundet.

I andra förbund vill man att homosexuella söker hjälp för att inte leva ut sin homosexualitet.

”Homosexualitet är något som är i grunden fel” säger Christian Svahn, som är direktor för EFK Ung, Evangeliska frikyrkans barn- och ungdomsorganisation har drygt 2000 bidragsgrundande medlemmar. EFK Ung uppmuntrar homosexuella att söka själavård och be för att komma över sin homosexualitet.

Robert Ablahad, ordförande för Ungdomsinitiativet inom Syrisk-ortodoxa ärkestiftet känner inte till om föreningen har några homosexuella medlemmar. Men om så vore fallet, och den personen skulle vara öppen med sin sexuella läggning, så skulle ledningen prata med honom eller henne, och med kärlek och respekt försöka tillrättavisa och förklara, att även om du är homosexuell så ska du försöka hålla dig borta från den synden och leva ditt liv för Gud i stället eller leva ett fläckfritt liv, säger Robert Ablahad.

I våras var Sveriges Unga muslimer i blåsväder efter att till sin konferens ha bjudit in predikanten Abdullah Hakim Quick som sagt att homosexuella är en av de farligaste grupperna i samhället. Efter kritik avbokade man predikanten. Men organisationens generalsekreterare Omar Mustafa sade så här om homosexualitet i P1:s Studio ett den 24 mars i år: ”Om man lever som muslim och vill leva enligt alla islams regler, då lever man i ett äktenskap som är byggt mellan man och kvinna”.

Edward Sköllerfalk är ordförande i Pingst Ung. Pingst Ung är ett av Sveriges största religiösa ungdomsförbund med sina 11000 medlemmar, alla under 25 år. Edward Sköllerfalk säger att homosexuella medlemmar i Pingst Ung bör leva i celibat och de avråds från att leva ut homosexualiteten. ”Själva beteendet kan vi inte acceptera, men vi accepterar människorna”, säger Edward Sköllerfalk. Det har hänt att homosexuella ungdomar utsatts för aktiva påtryckningar från församlingarna att inte leva ut sin sexuella läggning. Budskapet har varit att de hellre bör leva i celibat.

Homosexualiteten var en demon

Eric (fingerat namn) 25 år, var 15 år när han blev troende och gick med i Pingstkyrkan. I sextonårsåldern blev han kär i en kille. När han berättade det för sina kristna vänner, fick han höra att homosexualitet är en demon. En sjukdom det gick att bota.

Eric berättar om första gången han skulle ”botas” från sin homosexualitet, av två ungdomar från kyrkan han då var med i. Han var då 16 år. – De skulle be så att den homosexuella anden försvann. De började be och skrika mig i öronen och de puttade på mig i fyra timmar. Den ville inte lämna kroppen sa de. De bad högt och skrek ”försvinn din orena ande, i Jesu namn, försvinn ifrån hans själ”. Demonutdrivningarna och hot om helvetet höll på under åtta år, från att Eric kommit ut med sin homosexualitet. Själv säger han att han förlorade sina tonår på grund av det.

*) Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd. De har även i uppdrag att fördela statsbidrag till integrations-, jämställdhets- och folkrörelseorganisationer samt till folkrörelseprojekt.
Källa: Ungdomsstyrelsen

Åter till startsidan                                             Tillbaka
TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer