Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


ITALIENSK LAG MOT MANIPULATION?  

I Italien diskuteras just nu (okt 2010) ett lagförslag mot mental manipulation: Lagförslag nr 569.

”Åtgärder Rörande Brottet Mental Manipulation” lades fram den 15 maj 2008 av ett antal senatorer från det regerande partiet ”Frihetens Folk”. Den 14 Juni i år började förslaget behandlas i Senatens Justitiekommission. Ett liknande lagförslag lades fram redan 2005.

På en av Anonymus bloggar finns utdrag ur det aktuella lagförslaget översatt till engelska. Här är det översatt vidare till svenska:

”Om brottet är allvarligt ska den som, genom tekniker för betingning av personligheten eller suggestion, som implementeras med hjälp av material eller med psykologiska tekniker, och därigenom försätter någon annan i ett tillstånd av permanent underkastelse som utplånar eller allvarligt begränsar dennes frihet eller självbestämmande, dömas till fängelse från två till sex år”

”Om brottet begås i ett sammanhang där en grupp utövar aktiviteter som syftar till att skapa eller dra nytta av psykologiskt eller fysiskt beroende bland de personer som deltar, eller om den skyldiges uppsåt varit begå brott, skall straffsatsen ökas med mellan en tredjedel och hälften”

”Om brottet begåtts mot person som är yngre än arton år skall domen aldrig bli lägre än sex års fängelse”


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer