Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


TERAPIFONDEN  

Stadgar av 1994-12-12
Reviderade 1996-11-11
Reviderade 2002-03-22
Reviderade 2009-03-30
Reviderade 2010-09-04

§1

Fondens namn skall vara Terapifonden

§2

Fonden skall förvaltas och administreras av Stiftelsen FRI:s kassör. Fondens tillgångar skall insättas på särskilt bankkonto.

§3

Fondens ledningsgrupp skall bestå av Stiftelsen FRI:s styrelse.

§4

Ansökan om bidrag skall ställas till fondens ledningsgrupp, under adress (för närvarande)

Stiftelsen FRI, Terapifonden
c/o Rosander
Klingspors väg 4
186 42 VALLENTUNA

§5

Fondens medel skall användas som bidrag till kostnader för rehabilitering av människor, som farit illa på grund av vistelse i destruktiva miljöer. Vid bedömning av äskanden om bidrag från fonden bör följande beaktas:

  • Medel får inte användas om offentliga medel kan disponeras.
  • Vid behandling hos terapeut skall ett behandlingsprogram ha upprättats i samråd med terapeuten.
  • Fondens medel skall i huvudsak användas för mindre svåra fall med gynnsam prognos.

§6

Stadgeändringar och eventuell upplösning av fonden beslutas av styrelsen för Stiftelsen FRI efter samråd med personer som företräder avhopparna.

Stockholm i september 2010


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer