Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


GLOBALT  

Australien

Problemet med manipulation och sekter finns överallt. Rörelserna kan ha olika skepnader, men innehållet är detsamma, må det vara på andra sidan jordklotet eller hemma i Sverige. Lyssna på denne parlamentariker från Australien och hans erfarenheter - det kunde lika gärna vara hos oss.


Argentina

Cordoba och Corrientes är argentinska provinser i landets nordliga del. I Cordoba har tidigare tagits beslut angående en lag om sekter. Nu har även Corrientes deputerade godkänt ”Lagen om sekter”. Normgruppen, som fortsätter arbetet inför behandlingen i senaten, eftersträvar att befästa sensitivitet, etik, värderingar och koordination av aktiviteter med syfte att uppnå tidig upptäckt och blockering av varje försök till psykologisk manipulation. Samtycke av en expertgrupp utsedd av regeringen förutsätts.

Dessutom godkändes, att hos utövande instans - med stöd från hälsoministeriet - begära funktionsbeskrivning för en professionell barnläkare med fokus på stöd i olika sammanhang.

Man infogade också i konceptet en begäran - men som går vidare till utskottet - om information till IPS* om det försäkringsbolag, som erbjuder assistans till mor/far-föräldrar. ”Enligt den information vi har, föreligger en situation som kan vara allvarlig och därför bör IPS granska försäkringen, meddelar Luis Badaracco”, författare till initiativet.
* Instituto de Previsión Social (socialförvaltningen)

Enligt uppgift från FECRIS juni 2011 i översättning av Valdemar Kristensen.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer