Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


LIDER DU AV MARDRÖMMAR ELLER   
ANDRA PSYKISKA BESVÄR?


Sedan några år tillbaka bedrivs inom Centrum för psykiatriforskning och Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet en studie kring KBT-behandling av psykiska besvär, bl a mardrömmar, via internet. Vid starten av projektet bad Stockholms läns landstings Internetpsykiatrienhet vid Psykiatri Sydväst FRI att sprida information om denna studie.

Nytt är att från den 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft, som innebär att man nu har möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige. Det betyder att man har rätt att söka vård/behandling i ett annat landsting än sitt eget.

Av de personer som fått stödjande samtal vid sina besök hos FRI har en hel del berättat om återkommande mardrömmar både under och efter sitt engagemang i en manipulativ rörelse. Skulle någon av dem fortfarande ha besvär med mardrömmar eller andra psykiska problem kan kanske detta projekt bli till hjälp.

Läs mer på internetpsykiatri.se för att se hur det går till!

eller kontakta:
Viktor Kaldo, Fil.Dr och leg psykolog
mari-projektet@sll.se

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer