Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


LABORASKOLAN KRITISERAS-3  

Ann-Charlotte Marteus på Expressen instämmer (120403) i AB:s uppfattning med sin rubrik: ”Extrema sekter ska inte driva skolor”. Hon gör en resumé över hur det gick till när Skolverket misslyckades med att stoppa sekten från att öppna friskola. Efter en överklagan i länsrätten kunde sekten slå upp porten till ”Laboraskolan” i Långaryd. Marteus redogör också för skolminister Jan Björklunds uttalanden i tidningen Dagen 2007, där han instämmer i att ”religiösa sekter som har en mer extrem värdegrund ska inte få driva friskolor”. Men en skolminister har tydligen ingenting att säga till om, eftersom skolan fortfarande är i full verksamhet! Trots Barnkonventionen. Trots att Sverige ratificerade FN:s Barnkonvention redan 1990.
Läs om Barnkonventionen och vilka skyldigheter regeringen har.

Läs Ann-Charlottes hela artikel

Läs mer om Plymouthbröderna


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer