Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


LABORASKOLAN - REPORTAGE I "KALLA FAKTA"  
Intervju med fd personal vid skolan

Skolan drivs av Plymouthbröderna. Sekten har ca 40.000 medlemmar i världen, varav ca 400 i Sverige. Läs mer om rörelsen här.

Skolan i Hylte öppnade 2007 efter en strid med Skolverket i domstol. Skolan omfattar lågstadiet t o m gymnasiet. 50 elever indoktrineras på heltid med skattemedel.
Skolinspektionen har kritiserat skolan år efter år, men
den får fortsätta trots att samma brister konstaterats igen och igen. Efter löften om förändring får skolan fortsätta.

Kalla Fakta frågar hur man sköter det. Björn Persson, avdelningschef vid Skolinspektionen svarar: För att komma åt problemet krävs att vi är aktiva och att någon berättar för oss hur det ser ut. Men att få ett samtal
med skolans ledning är inte lätt. Jan Rosdahl är styrelseledamot och Alexander Tornberg rektor vid Laboraskolan.

När Kjell Blomster slutade som rektor vid Laboraskolan ville han informera Skolinspektionen om situationen i skolan. Då hotade rörelsen med stämning och skadestånd. Detta är den första intervju Blomster ger. Han ger exempel på hur skolan fungerar:

Om litteratur - Föräldrarna: ”Den här boken skall inte mitt barn läsa.”
Om det mesta: Världen utanför rörelsen skulle hållas utanför skolan
  - studiebesök stoppades
  - protester mot sexualundervisning
  - vanliga filmer skickades utomlands för censur
  - skolbarnen skulle skyddas från umgänge med andra
barn och ungdomar, vilket ansågs vara det största hotet mot sekten - Man vet ingenting om hur världen utanför fungerar.

Efter en tid meddelar Laboraskolan i Hylte att de ställer upp i en intervju, men hotar med en rättsprocess om de inte är nöjda med resultatet. Skolans styrelse består av
7 män, en samling småföretagare. Det är en unik
situation - de brukar inte bevilja intervjuer, och de här männen är väl medvetna om hur vi uppfattar skolan.

Martin Åkesson är vald att svara på Lennart Petersens frågor.

”Vi har hanterat vissa frågor klumpigt. Nu lämnar vi det bakom oss”, säger han. Reportern påpekar att de har sagt så flera gånger tidigare, men sen är det likadant igen. Åkesson upprepar att nu måste de se till att det inte händer igen.

Några andra röster från f d lärare, som lämnat skolan:

Jan Olof: ”Ju säkrare de blev på sin skola, desto mer styrda blev vi.”
Maria: ”Vi gick inte att lita på, och det var vad barnen också fick lära sig”.

Fler exempel gavs på hur barnen behandlades:

Utbildning på högskola och universitet är förbjudet så lärarna fick inte berätta för eleverna om högskoleprovet.

Lärarna har 50 % mer lektionstimmar än vad som är vanligt. Ibland har t ex samma lärare undervisning i olika klasser för olika åldrar och i olika ämnen samtidigt. Slöjd och bild sköts av föräldrar.

Skolan har även distansundervisning. Det finns elever
som bor 40 mil bort. De får sin undervisning på dataskärmar, som är placerade i föräldrarnas företagslokaler, där föräldrarna hela tiden kan följa undervisningen.

Rektor Alexander Tornberg, svarar på några av reporterns frågor. Han tycker det är OK att undervisa på det sättet. ”Huvudsaken är att eleverna lär sig vad de ska.” Skolan har egna regler för internet. När ett nytt datasystem installerades stängde man internet och gjorde i stället ett intranät, där de lade in godkända sajter. Google och Wikipedia finns t ex inte. Det kommer i stället upp ett meddelande: ”Blocked on request”. Rektorn säger att eleverna kan söka på Wikipedia på sin fritid. Reportern påpekar att det inte är möjligt eftersom det är förbjudet för barnen att över huvud taget använda datorer.

Reportern besöker London, där rörelsen har sitt starkaste fäste. Ledaren, en stenrik australier, som heter Bruce Hales, smygs in på möten och flyger privat jet . Vid granskningar har det kommit fram en rörelse med advokater, skattejurister, PR-konsulter och lobbyister, som vuxit sig ekonomiskt stark. Det senaste decenniet har man byggt ett globalt nätverk av egna skolor. Barnen får lära sig att i världen utanför är människorna onda De får inte se något av vår underbara värld.

Under besöket i London intervjuas Jill Mytton, som växte upp i rörelsen, men nu är psykolog. Hon säger: Det var en hemsk tid. Man säger att man kan komma till Helvetet, en hemsk plats med brinnande eldar. Det är ett övergrepp och väldigt skadligt för barn. Hon forskar nu om religiösa rörelser och i synnerhet på Plymouthbröderna och människor som lämnat rörelsen. I sin undersökning ställer hon frågor om trauman och frågar vilka traumatiska upplevelser folk har haft. De har traumatiska minnen, tvångstankar och ångest.

Skolan har ingen utbildad lärare för gymnasieundervisning. Läraren för ekonomi och matematik på gymnasiet har t ex en icke fullgjord examen för låg- och mellanstadiet.

Björn Persson, avdelningschef Skolinspektionen, svarar: ”Det är ett problem om det är så. Jag har en annan bild.” Reportern säger att det kanske inte är så konstigt, för rektorn har inte uppgett till Skolinspektionen att läraren undervisar på gymnasiet. Rektorn har dessutom sagt att läraren är yrkeslärare.

F d lärare säger att Skolinspektionen blir lurad. Eller så vill de bli lurade.

Reportern frågar rektor Tornberg: ”Varför får inte rörelsens barn se på TV, gå på bio eller spela fotboll?” Svar: ”Personerna gör det här av fri vilja.”

Kjell Blomster: ”Detta är ett organiserat, planerat brott mot svensk skollag och det är satt i system.”

Reporter: Lennart Peterson

Se ett kort avsnitt (2 min) av reportaget


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer