Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


VALDEMAR KRISTENSEN  
TILLDELAS FRI:S FRIHETSPRIS

År 2007 instiftade FRI en årlig hedersutmärkelse för att uppmärksamma viktigt arbete för tankefriheten. År 2013 går utmärkelsen till Valdemar Kristensen med motiveringen:

Valdemar Kristensen

har i nära tre decennier oförtrutet arbetat för att upplysa om manipulativa rörelsers verksamhet och hjälpa personer som drabbats av dessa rörelser. Han har under en lång följd av år ideellt arbetat mer eller mindre heltid på Föreningen Rädda Individens kansli för att informera och stötta människor, som lämnat olika destruktiva sammanhang, och dessa personers närstående. Han har också upplåtit sitt hem för avhoppare som stått utan bostad och övrigt socialt sammanhang.

Detta arbete skulle inte varit möjligt utan mod och civilkurage samt en aldrig sinande tro på människans självklara rätt att få stå fri och obunden, välja fritt och tänka själv. För detta arbete kan Valdemar Kristensen inte nog tackas.

Valdemar Kristensen tilldelas därför Stiftelsen FRI:s pris 2013 för viktiga insatser till människors frihet.

Tidigare pristagare är:
Peter Brych (2007)
Barbro Westerholm (2008)
Charlotte Essén (2009)
Margó Ingvardsson (2010)
Harriet Svenhard och Olov Wall (2011)
Gudrun och Per Swartling (2012)


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer