Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FALUN GONG  


En avhoppares berättelse

Mitt  namn  är  Johan  och  jag  är en fd Falun Gong anhängare. Anledningen till att jag drog mig ur rörelsen var att jag började må psykiskt dåligt. Detta blev en väckarklocka för mig, inte bara för mitt mående men det fick mig att ifrågasätta Falun Gongs lära och hur den påverkat mig.

Vissa har säkert sett Falun Gong-anhängare på stan, där de delar ut foldrar som förklarar om vad Falun Gong är och hur rörelsen är förföljd av Kinas regering. Budskapet är att Falun Gong är en spiritualistisk livsåskådning förankrad i Buddha och Dao-läran. Och att Falun Gongs kärna är att följa Sanning, Godhet och Tålamod samt fem enkla meditationsövningar. För mig som har varit troende på "något" sen jag var elva-tolv år, trots en starkt ateistisk familj, kändes det som om att jag hade hittat rätt väg i livet. Jag fick höra av anhängare att Falun Gong var kostnadsfritt och helt utan organisation. Allt handlade om att utveckla sitt eget jag och bli en bättre människa. Via Falun Gong så skulle moralen i världen höjas, utlovades det. Och att via Falun Gong så kan man höja sin upplysning kring universum till en sådan nivå att man bryter sig loss från reinkarnations-cykeln. Men detta är bara toppen av isberget av vad Falun Gong egentligen är.

Falun Gong är skapad av en kines vid namn Li Hongzhi. Han började med föreläsningar kring 1992 som sedan blev en bok; Zhuan Falun. Boken innehåller nio kapitel där Li Hongzhi beskriver meningen med livet, jordens uppkomst och hur hela universum hänger ihop. Han påstår sig fått den här kunskapen genom att själv ha blivit tränad av olika qigong mästare tills hans eget medvetande nådde till den högsta nivån i universum. Då insåg han att han själv är skaparen av jorden och universum.

Men vad jag inte visste i det skedet var att jag klev rakt in i en organiserad sekt med den dolda agendan att "rädda människor" från jordens undergång, med andra ord sprida Falun Gongs budskap till så många som möjligt. I flera år jobbade jag dygnet runt som volontär på Falun Gongs tevekanal New Tang Dynasty (NTD) , en av många medier som Falun Gong använder för att sprida sin lära. I fem år var jag med som anhängare till Falun Gong innan jag drog mig sakta ur. Processen av att dra sig ur en sekt är smärtsam och psykiskt påfrestande. För att förstå detta måste man först och främst förstå en sekts mekanismer. Mekanismer som Falun Gong anammat för att manipulera sina anhängare.

Anledningen till att folk hamnar i en sekt är väldigt olika, tesen om att en livskris eller svagt psyke skulle vara anledningen är inte hela sanningen även om vissa har det som grund för att söka sig till en sekt. Därför kommer jag inte gå in på den punkten, varken varför andra sökt sig till Falun Gong eller varför jag själv hamnade där.

Enligt organisationen FRI - Föreningen Rädda Individen, som jobbar med att hjälpa personer ur sekter, är följande åtta punkter vad som karaktäriserar en sekt:

1. Sekten bedriver falsk varudeklaration, dvs ger vilseledande uppgifter om rörelsen.

2. Medlemmarna utnyttjas ekonomiskt.

3. Den destruktiva sekten har en enväldig ledare, som kräver fullständig underkastelse och påstår sig ha särskilda kunskaper och förmågor.

4. Ideologin inom sekten kan inte ifrågasättas eller kritiseras. Tvivel är något ont och ska bekämpas.

5. Verklighetsbilden är svart/vit - allt utanför sekten är ont och måste bekämpas medan sekten och dess medlemmar är goda.

6. Meningsfull kontakt med familjemedlemmar och anhöriga upphör successivt, i synnerhet när de är kritiska mot rörelsen och dess ideologi.

7. Utbildning och yrkesarbete avbryts i huvudsak p.g.a att man upplever att man vill leva för den vision, den ideologi som sekten predikar.

8. Man använder manipulation med psykologiska metoder, s.k. "mind control" (hjärntvätt).


Låt oss bryta ner Falun Gong under FRI´s kriterier:

1. "Sekten bedriver falsk varudeklaration, dvs ger vilseledande uppgifter om rörelsen."

Utåt sett mot allmänheten så handlar Falun Gong om att förbättra sin egen moral genom att följa godhet, sanning och tålamod, samt sitt fysiska mående genom fem Qi Gong rörelser. Sen läser man en bok, Zhuan Falun.
Men när en person väl tar steget in och börjar att lära sig Falun Gong så förändras retoriken. Plötsligt har varje anhängare av Falun Gong ett ansvar att sprida deras budskap världen över, eller som de själva kallar det för; att rädda människor.
Enligt Li Hongzhi själv är han den ende frälsaren på jorden och varje anhängare har i tidigare liv lovat honom att hjälpa till med att rädda människor. Uppfyller man inte detta löfte så har man missat sin chans att lyckas nå fulländning.

Falun Gong är förbjudet i Kina och anhängare sätts i fängelse pga av sin tro. Anhängare utanför Kina sprider information om vad som pågår i Kina och hänvisar till mänskliga rättigheter. Men i själva verkat har skaparen Li Hongzhi själv sagt att förföljelsen i Kina har varit förutbestämd och att den har skapats så att det ska vara enklare för anhängarna att sprida hans Falun Gong.

2. "Medlemmarna utnyttjas ekonomiskt."
Falun Gong påstår sig vara kostnadsfritt, att alla texter kan laddas ner gratis från internet. Men att "rädda människor" eller med andra ord, sprida Falun Gongs lära, är långt ifrån gratis. Till en början delade anhängare ut foldrar på stan. Men det här visade sig vara mindre effektivt. Idag har rörelsen en internationell tevestation, "NTD" med fyra satelliter runt världen. En internationell tidning; Epoch Times, en internationell radiostation: Sound of Hope. Samt en dansgrupp: Shen Yun som turnerar världen över. Alla med ett huvudmål: Att rädda världen genom att sprida Falun Gongs budskap. Inget av företagen går med vinst och utövare jobbar gratis dygnet runt för att få det hela att fungera, och medierna byggs på privata donationer. Bara NTD med sina fyra satelliter kostar flera miljoner dollar om året. Utgifter som utövare bekostar.

3. "Den destruktiva sekten har en enväldig ledare, som kräver fullständig underkastelse och påstår sig ha särskilda kunskaper och förmågor."

Li Hongzhi påstår sig sam-existera i en annan dimension och därifrån kan han se alla anhängares tankar och agerande. Så att varje person sköter sig enligt Falun Gongs regler. Han nämner även att han är skaparen av universum och att varje ord han säger är sanningen om
universum.

"Ni måste vara klara över att kultiveringsformen (Falun Gong) som jag har lämnat till er aldrig kan ändras, gör inget som inte jag gör, använd ingenting som inte jag använder, säg det så som jag säger det om kultivering. Se upp! Att förändra Buddha-Fa (Falun Gong) omedvetet
är också ett sabotage av Buddha-Fa!"
Citat Li Hongzhi

4. "Ideologin inom sekten kan inte ifrågasättas eller kritiseras. Tvivel är något ont och ska bekämpas."

Kritiserar man eller har tvivel på Falun Gong eller på Li Hongzhi så anser han att man är under kontroll av demoner. Följer man dessa demoniska tankar så har man ingen chans att bli räddad.

5. "Verklighetsbilden är svart/vit - allt utanför sekten är ont och måste bekämpas medan sekten och dess medlemmar är goda."

Enligt Falun Gong så är moralen på jorden den sämsta i hela universum, till och med sämre än helvetet. Människor strävar enbart efter sina egna begär och är onda. Enbart Falun Gong kan hjälpa mänskligheten att bli bra igen. Därför delar Li Hongzhi in alla som "Utövare av Falun Gong" som har kunskaper om universums sanning samt "Vanliga människor" som fortfarande går runt förblindade. Vi och dom-mentalitet. Li hongzhi lär även ut att vanliga människor är lättpåverkade av demoner som lätt styr dem och prövar utövarna.

6. "Meningsfull kontakt med familjemedlemmar och anhöriga upphör successivt, i synnerhet när de är kritiska mot rörelsen och dess ideologi."

Som anhängare uppmanas man att läsa Falun Gongs bok och att göra Qi Gong rörelserna varje dag. Enligt Li Hongzhi är tiden knapp innan jorden går under så alla måste göra sitt yttersta att sprida läran till så många som möjligt. Anhängarna är stressade och jobbar dygnet runt för den här saken. Han skriver i sin bok att man ska leva ett normalt liv med sin familj, men samtidigt att när de kritiserar en för sitt engagemang i Falun Gong så är det enbart en prövning och ens mänskliga känslor som påverkar en.

7. "Utbildning och yrkesarbete avbryts i huvudsak p.g.a att man upplever att man vill leva för den vision, den ideologi som sekten predikar."

Enligt Li så är all strävan i samhället onödig för att allt är
förutbestämt av ens öde. Det är endast när man väljer hans väg, Falun Gong, som man kan ändra sitt öde.
Han säger att om anhängare studerar Falun Gong väl så kommer deras projekt bli självgående och då kan de i framtiden bli betalda jobb. I och med att spridandet av Falun Gong är ett måste för att lyckas bli räddad av Li Hongzhi så lockas de flesta till att välja att jobba hårt med deras projekt.

8. "Man använder manipulation med psykologiska metoder, s.k. 'mind control'."
Mind control inom sekter består av fyra delar: "Fysisk kontroll", "Tankekontroll", "Känslokontroll" och "Informationskontroll":

1. Fysisk kontroll innebär att sekten kontrollerar hela den fysiska miljön, var man bor, vilka kläder man använder, vilken mat man äter, hur man sover osv. Många sekter har intensiva, schemalagda arbetsdagar för medlemmarna. Det finns alltid något att göra, även på fritiden.

2. Tankekontroll tränas upp och kan användas av medlemmen själv. När man tänker "otillåtna" tankar använder man ofta "tankestopptekniker". Sekten har ofta utvecklat ett eget språk som medlemmarna gör till sitt
eget. Ord definieras om och får en annan innebörd, nya ord skapas. Hassan betonar att medlemmarna aldrig behöver tänka eftersom sekten gör det åt dem.

3. Känslokontroll betyder att sekten försöker manipulera och begränsa en medlems känslor. Skuld och rädsla är viktiga ingredienser i "mind control". Rädsla fungerar som en starkt sammanbindande kraft i en sekt.

4. Informationskontroll blir konsekvensen av att sektmedlemmarna vanligtvis inte har tillgång till den information som kommer från TV, radio och tidningar. Den information sektmedlemmarna vanligtvis får ta del av är skrifter som sekten själv producerat eller valt ut. Det kan
finnas inbyggt i läran att man inte får kritisera läran eller ledaren.

Falun Gong och Mind control:

Fysisk kontroll:
Det lärs ut att sömn är bara en mänsklig känsla som går att reglera. Exakt hur beskrivs inte men att det egentligen enbart krävs ett fåtal timmar sömn per natt. Li Hongzhi har skapat en speciell form av meditation som strikt ska utföras fyra gånger per dygn med sex timmars mellanrum. Oftast får anhängare gå upp mitt i natten och meditera alt få 5 timmars sömn för att sedan gå upp och meditera.

Ledaren uppmanar även sina anhängare att inte falla för, som han själv kallar det, degenererad kultur, så som pop, rock, jazz, modern konst osv. Därför avråds anhängare också att klä sig utanför normen.

Tankekontroll och Känslokontroll:
Li Hongzhi lär ut i sin bok att för att kunna nå fullständig
upplysning så måste man släppa alla så kallade fasthållanden och känslor; såsom lust, sorg, upprymdhet, kärlek, empati osv. Genom denna metod så växer sanning, godhet och tålamod fram och är de enda erkända tankarna som en anhängare bör tänka. Så kallade upprätta tankar. Samtidigt lär Li Hongzhi ut att alla negativa tankar om honom och Falun Gong är demoniska tankar och måste bekämpas och avfärdas. Annars är man bortom räddning. Li Hongzhi har skapat en magisk ramsa som utövarna kan upprepa för att rensa denna störning. Ramsan går: "Fa rätar upp kosmos, ondskan är fullständigt eliminerad."
I och med att principen "sanning, godhet och tålamod" är upp till en själv att tyda så blir det väldigt diffust och skapar en inre konflikt. Varje tanke måste granskas; är det en demonisk tanke eller en "upprätt" tanke.

"De som håller fast vid känslorna till de nära och kära kommer definitivt att bli utmattade, plågade med, pinade av en sådan ömhetskänsla. Sådana människor kommer att gripa tag i känslans tråd och låta den knyta fast dem hela livet. När de blir gamla, kommer de att finna att det är för sent att ångra sig."
Citat Li Hongzhi

4. Informationskontroll:
Li Hongzhi lär ut att anhängare bör undvika att se på teve, film, lyssna på radio och läsa tidningar. Han påstår att budskapet från dessa är demoniska. Anhängare får inte ha andra Qi Gong böcker eller spiritualistiska böcker i
sitt hem då dessa är besatta av onda krafter.

Text: Johan

Läs också referat från ett medlemsmöte och mer om Falun Gong

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer