Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FALUN GONG  

I Kina började intresset för Qi Gong 1992 – 1993. Sedan var steget inte långt till Falun Dafa-rörelsen. Förmodligen var det lättare att värva medlemmar till en rörelse vars namn kunde härledas till Qi Gong.

I Kina förbjöds den 30 oktober 1999 Falun Gong av den kinesiska regeringen. Rörelsens lära, Falun Dafa, Den stora lagen, presenterades 1992 av grundaren, Li Hongzhi, som sedan 1996 styr rörelsen från New York, sänder sina budskap via internet och leder stora möten, där han utövar healing. Han kallar också läran Universums lag, Zhuan Falun, och hävdar möjligheten att sätta in ett hjul, Falun, i buken på varje anhängare, så att odlandet av läran kan fortsätta även efter att den fysiska aktiviteten (Qi Gong) upphör.

Sommaren 2001 började massmedia - inte minst i Sverige - intressera sig för den kinesiska rörelsen Falun Dafa - mera känd som Falun Gong. Den kinesiska regimens brutala förföljelse av rörelsens medlemmar bidrog säkerligen till den kraftiga utvecklingen bl a i Sverige och till massmedias intresse. Med anledning av händelserna i Kina förekom t ex en protestmarsch till Stockholm från Falun i samband med folkmusikfestivalen där.

I juli hade Time Magazine en artikel om händelserna i Kina och i Sverige uppmärksammades en artikel i Göteborgsposten skriven av Nils Olof Ericsson, som varit kulturråd vid svenska ambassaden i Peking, och som naturligtvis väl känner det kinesiska samhället.

De svenska anhängarna förnekar att rörelsen är en religion, men detta hävdas med bestämdhet av Nils Olof Ericsson,som finner det helt självklart att det är fråga om en religiös väckelserörelse.

Övningarna som lärs ut påstås bidra till god hälsa, men det yttersta syftet med dem är att finna sanningen om universum. Denna säger sig grundaren Li Hongzhi, Master Li som han kallas, ha uppenbarat. Han säger sig också stå högre än både Jesus och Buddha och eventuellt ha utomjordiskt ursprung.

Det religiösa innehållet omfattar även för övrigt många stolligheter om utomjordingar, som infiltrerar jorden och ligger bakom en mängd moderna uppfinningar mm, klonade människor, 8 utbyte av själar, förmåga att sväva fritt i luften osv. Det är med andra ord en soppa av science fictionkaraktär, en taktik som ju med framgång utnyttjas av scientologin.

Med anledning av Nils Olof Ericssons artikel hade radions "Studio Ett" den 27 juli ett inslag, där han och en Anneli Gustavsson från svenska Falun Gong intervjuades och debatterade. Inför Nils Olof Ericssons gedigna kunskaper fick Anneli Gustavsson, som förmodligen var utsänd av rörelsen, lov att ge sig. Efter litet debatt måste hon motvilligt medge dels att Falun Dafa är en religiös rörelse och dels att hon - åtminstone delvis - trodde även på de mer fantastiska delarna av läran. Den aspekt som är mest intressant ur FRI:s synvinkel, dvs den manipulativa eller destruktiva sidan, hann dock bara beröras flyktigt i programmet.

Vid FRI:s medlemsmöte i mars 2002 höll Nils Olof Ericsson ett intressant och informativt föredrag om Falun Gong. Referatet från föredraget finns här.
Läs också en avhopparberättelse

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer