Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


FALUN GONG –  
Harmlös träningsmetod eller religiös fanatism?


Referat från medlemsmöte 23 mars 2002.

Nils Olof Ericsson, som har varit kulturråd vid Svenska Ambassaden i Peking, höll ett intressant och informativt föredrag med titeln Falungongrörelsen är ju högaktuell bland annat p g a alla de västeuropeer, som åker till Kina, demonstrerar och låter sig gripas av polisen och förvisas ur landet.

Samtidigt är än så länge ganska litet känt om rörelsens verkliga karaktär. Den startades 1992 av Li Hongzhi , kallad Master Li, och har kanske inte ännu hittat sin form eller riktigt visat sitt rätta ansikte. Falungong föreföll för oss i väst först vara något harmlöst och positivt i stil med hälsoträningsmetoden Qigong, och förföljelserna i Kina förstärkte utanför Kina den positiva synen på rörelsen.

Nils Olof Ericsson började informera om Falungong/ Falun Dafa på grund av en anonym insändare om rörelsens farlighet i Göteborgsposten. Artikeln blev ordentligt hudflängd av Falungong-anhängare, och tidningen bad då Nils Olof Ericsson skriva en kulturartikel, som kom i GP 25/7 2001. Även den artikeln har blivit kritiserad från Falungonghåll, men eftersom den uteslutande baserar sig på kinesiska texter från Falungongs officella vebbsidor, dvs ”Master Lis” egna ord, kan ingen hävda att sakinnehållet är fel.

Man vänder sig istället mot ”vinklingen”: det han kritiserar kräver ”djupare kunskap”, ”avancerade studier”, för att förstås, och därför var det olämpligt av honom att ta upp det. Sekteristiska tongångar, de manipulativa rörelsernas vanliga kardinalknep: först när du är fast får du veta vad det hela går ut på, ty ”du är inte mogen att ta del av avancerade delar av läran på en gång”.

Svenska Falungong låtsas som exempel att deras program mest är en sorts qigong med litet filosofi tillagt och vill inte erkänna att det är en religiös väckelserörelse.

Bakgrunden i Kina var den, att efter kulturrevolutionen var den dialektiska materialismen i praktiken död. Folk sökte sig en ny ledstjärna men var uppfostrade att religion är vidskepelse.

Via försök med buddhismen på 80-talet kastade man sig på 90-talet förtjust i famnen på qigonglärarna, som dök upp, fyllde ett andligt vakuum och lovade att deras träningsmetoder skulle ge hälsa. Grogrunden var god, då det gamla sjukvårdssystemet hade brutit samman. Det uppstod en qigongfeber.

Li Hongzhi, troligen född 1951, var en av många qigonglärare. Han samlade en starkt växande skara anhängare, och grunden till hans framgång var att han inte bara predikade utan lade till en fungerande träningsmetod. Han utvecklade en lära som är en sorts hopkok på buddhism, daoism, gamla kinesiska folksagor och amerikansk science fiction samt en stor portion qigong. Läran förs fram i hans första bok, Zhuan Falun (ung: Lagens snurrande hjul) från 1995. Sannolikt rejält rik på intäkterna från boken som sålts i miljonupplaga, lämnade Li Kina helt legalt 1998, dvs innan förföljelserna mot Falungong började. Många anhängare tror att Li måst fly ur Kina och fått politisk asyl i USA. Falungong förbjöds först 1999 som en följd av en jättedemonstration, vilken tog regimen med total överraskning.

Den plötsliga uppslutningen av 10.000 anhängare utanför partikoryféernas bostäder i Pekingstadsdelen Zhongnanhai var nog orsaken till Kinas häftiga reaktion. Partiet blev helt enkelt nervöst, när den annars så effektiva säkerhetspolisen helt missade demonstrationen.

Kinas förföljelse är brutal och orättfärdig och måste fördömas. Vanliga människor drabbas. Li sitter däremot i högönsklig välmåga i USA. Trakasserierna har i väst gett Falungong en skjuts: rörelsen har blivit mycket bekant, och ”varje utrikesminister i väst” känner nu till den.

Falungong är stora i USA och får ett positivt bemötande. Somliga tror att den skulle kunna bli en nyttig motpol till regimen i Kina, men Falungong är auktoritärt och odemokratiskt och därmed inget alternativ till kommunismen. Även i Sverige är granskningen okritisk. Man utgår i pressen från att Falungongare talar sanning.

Dock är alla inte så blåögda, t ex inte Sydsvenska Dagbladet, februari 2002. [Anm: Eller t ex Falukuriren juli 2001.] FRI-brevet 2002/2 Boken Zhuan Falun [Finns på svenska med samma namn.] betraktas som den centrala, ”kanoniska”, skriften. Där talas om sådana fantasterier som förmågan att sväva fritt i rummet och förmågan att penetrera väggar, utomjordingar, växter med känslor osv. Man var i Kina van vid sagor om övernaturliga ting bl a från talrika Hongkongfilmer, marken var förberedd, och ”Master Li” kom som en som förstått hela universum, dvs en långt större auktoritet än Mao.

Möjligen var han från början ärlig men är numera troligen en bluffmakare och skicklig demagog, som utnyttjar sin makt. Han vet ju själv att han inte kan gå genom väggar eller lyfta sig från marken, vilket han påstår för att få makt över enkla själar (Han säger sig besitta men inte vilja visa dessa förmågor!).

Det kinesiska originalet är förvisso skrivet av Li och gäller därmed ord för ord som en helig skrift av mästarens hand. Den varken behöver eller får tolkas, utan är den slutgiltiga sanningen.

(Detta är en skillnad mot t ex Bibeln, som redan från början är en översättning skriven av vanliga dödliga.) Efter att boken kommit ut lät Li samla in och förstöra anteckningar och bandupptagningar från sina tidigare framträdanden.

På så sätt blev bokens text den allenarådande sanna läran.

Falungongs lära innehåller en mängd dålig science fiction, som inte har något att göra med kinesisk tradition. Li säger t ex, att onda utomjordiska krafter har övertagit många mänskliga kroppar och skapat ny teknik som flygplan och datorer och utnyttjar kloning för att kunna ta över jorden och förstöra den. Läran om utomjordingar tillhör ”en högre kurs” och är ej avsedd för grundnivån. Det är inte någon genomarbetad religion; alltsammans är ett hopkok utan mycken logik.

I universum sker en mycket komplicerad kamp mellan det goda och det onda. ”Master Li” har av den egentliga Lis ande, som funnits i eoner på andra och mycket högre plan, inkarnerats på jorden för att leda kampen. Han är den enda i universum, som förstår alla dess lagar. Li försöker lära oss sanningen och sprider också budskapet till andra varelser i universum, vilka står högre än vi, som inte kan förstå allt: det jordiska är en låg existensform, och det mänskliga är en låg form av utveckling. Li står högt över enkla religionsstiftare, som Jesus och Buddha. Han säger inte att han är gudomlig, trots att han tydligen överträffar alla i universum och trots att han ofta talar om gudar, som alltså måste finnas.

Li ensam har hela sanningen. Ingen annan.

”Falun Dafa tillhör mig”. Falungong är med andra ord en auktoritär rörelse, som påstås besitta den absoluta sanningen: tvivel omöjligt. Li lever: därför är allt han säger är sant. Han har absolut auktoritet.

Självständighet är alltså ingenting för Li. Denna dogm måste vara destruktiv för många anhängare; ingen vågar ifrågasätta direkt och entydigt.

All debatt syftar till att sprida läran (den absoluta sanningen). Fanatismen och det övriga som dragits fram, innebär att Falungong kan karakteriseras som en manipulativ sekt. Avhoppare fördöms hårt, ett drag som ännu inte märkts så tydligt, men som så småningom måste bli uppenbart för opinionen.

Det gäller att ”återställa Fa” (Lagen, det som styr universum): om du gör ditt offer bidrar du till det godas seger. På en av Falungongs vebbsidor sägs att man skall göra upp med sina bindningar, varav livet är den sista, för att komma till en högre nivå. Man måste tänka på hur den enkla kinesen kan tänkas ta emot detta budskap.

Vad skall han tro; vad har han att sätta emot? En familj på tre personer brände sig till döds på Himmelska fridens torg år 2001. Sannolikt offrade de sig för Falungong.

”Den som tror att Falun Dafa bara är en hälsorörelse är den sämsta av alla levande varelser”, heter det i en ej översatt (!) artikel på kinesiska på en av rörelsens vebbsidor. Man bör gå ”ut på torget” och stå upp för sanningen. (Då blir man arresterad, vilket är det rätta offret.) Li säger ofta att den och den inte är en ”riktig Dafalärjunge”, och en vanlig följdfras är: ”Alltså: bort!” Tränandet, som måste göras ofta, ofta, är viktigt. Man skall ”träna Fa”. Övningarna håller antagligen ihop rörelsen: den fysiska och mentala aktiviteten befäster samhörigheten och har en viktig psykologisk betydelse.

Något som inte kommit fram ordentligt är att Li inte är intresserad av andras rättigheter, t ex yttrandefrihet, endast av Falungonganhängarnas friheter/rättigheter. Falungong får inte kritiseras.

Det finns också indikationer på rasistiska värderingar.

Organisationen är löslig och föga känd, men blir allt fastare och centraliserad och allt mer sekteristisk. Rörelsen har ingen medlemsmatrikel och, såvitt känt, inga medlemsavgifter. Man köper böcker, men det mesta finns gratis på ”nätet”.

Man kan där t ex läsa ”advanced studies” mm. Förr sades Falungong ha 70 eller 100 miljoner anhängare i Kina, men Amnesty uppskattar antalet till en eller annan miljon, när det var som högst (FRI-brevet 2002/2). Trots den lösliga organisationen måste det finnas någon som bestämmer, för de olika aktionerna är inte spontana. De som åker till Kina och demonstrerar är inga vanliga turister utan åker indirekt uppmanade av Li eller hans kontor, för att visa att de är sanna Dafaanhängare. Folk från väst behandlas mycket mildare än de från Kina och hamnar i ett drägligt fängelse två tre dar varefter de utvisas.

Nils Olof Ericsson tror att han kommer att fortsätta att intressera sig för dessa frågor, och FRI ser därför fram emot ett nytt föredrag om Falungong om något år.

Förklaring till några buddhistiska termer:
Fa – lag(en), lun – hjul, da – stor: Falungong – ”Lagens hjuls qigong”, dvs träningsmetod enl Lagens hjul, Falun Dafa – ”Den stora lagen Lagens hjul”

Staffan Rosander.

Läs också mer om Falun Gong och en avhoppares berättelse


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer