Åter till startsidan                 Tillbaka                                  Webbkarta                                                                    Kontakt/Hjälp

Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media

Ständigt Aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning och behandling
Notiser

Samhället
Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Samhällets agerande
    Brister
    KULT
    Utveckling
Barn i sekter
    SEKTBARN
    Övergrepp mot barn
        Jehovas vittnen
        Hare Krishna
        Mormonerna
        Sai Baba
        World Light Center
        Fadershuset
    Barns situation
    Norskt barnprojekt
    Barnen först
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård

Mer information
Debatter/Konferenser
    Vetenskap och folkbildning
    Rädda barnen
    Konferens (fp) 2007
    Fair's konferens 2006
    Psykologidagarna 2006
    Läkarstämman 2005
    Sund och osund religiositet
    FECRIS' konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur
    Studiehäften
    Uppsatser
    Böcker
Länkar

Media/Arkiv
Media 2014
Media 2013
Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006
Arkiv  

TERAPIFONDEN
   VILL DU BLI ETT STÖD?
   BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS
   Läs om FECRIS

Se här!
   MANIPULERING PÅGÅR
   Läs mer

Om FRI
    Vad är FRI
    Vad vill FRI
    Hur vet FRI
    Bakgrund och aktiviteter
    Förebyggande verksamhet
    Lobbying

Vad är en sekt?
    Benämningen sekt
    Vad är Mind Control
    Pengar och makt
    Vilka går med i en sekt?
    Hur tar man sig ur?
    Samtalsstöd
    Vad är avprogrammering
    Rehabilitering

Om olika rörelser
A till F
    Amway
        Rättegång
    Antroposofi
    Arken - se Trosrörelsen
    Aum/Aleph
        Rättegångar
    Avatar
    Duga
        Duga värvar studenter
    EAP
    EnlightenNext
    FACE
    Falun Gong
        Fakta om Falun Gong
        Avhopparberättelse
    Familjefederationen
    FFHF
    FFWPU
    FLDS
    FORUM
G till K
    Hare Krishna
        Krishnarörelsens skola
        Övergrepp mot barn
        Anders Haags bok
    Herbalife
    Humana se UFF
    Höviskheten
    IEF
    Jehovas vittnen
        Avhopparberättelse
        Hjälpkällan
        Övergrepp mot barn
        Rättegångar
    Kingdom Center i Höör
    Knutby
        Dokumentär om Knutby
        Teaterföreställning
        Dom i HD
        Barnflickan
        Domarna
        Bakgrund och slutsats
        Inte hets mot folkgrupp
        Fossmo till Eurpadomstolen
        En "Knutbymor" vädjar
    Kristi Församling
        På 2000-talet
    Kursgårdar
        Mullingstorp
        Englagård
        Flera exempel
L till N
    Landmark Education
        Landmark gav upp
    LaRouche
    Life Center
    Linbu
        Rättegång mot Linbu
    Livets Ord se Trosrörelsen
    MISA
    Moon
        Politik
        Moons efterträdare
        I Sverige
        Ett nödrop
    Mormonkyrkan
        FLDS
        Övergrepp mot barn
    Muslimska Brödraskapet
    Network 21
    NLP
        Brottslig hypnos
O till S
    Plymouthbröderna
        Laboraskolan  
    Quixtar
    Satanism
    Sai Baba
        Övergrepp mot barn
    Scientologirörelsen
        Statligt stöd avslogs
        Europacentret
        OT-materialet ute
        UD beklagar
        Rättegångar
            Dömda för bedrägeri
            Nya ingripanden i Ryssland
            Tom Cruise illa ute
            SC dömd i Danmark
            RTC contra Carina Hägg
            Dom mot Zenon Panoussis
        Anonymous
        RDS
            Inblandning i smuggelhärva
            RDS på narkotikamässan
        Narconon
        KMR
        Sektens skolor
        Övrigt
T till Ö
    The Secret
    Trosrörelsen
        Per Kornhall
        Arken
        Karisma
        Livets Ord 25 år
    TM
    Tvind se UFF
    UFF
        Tvindimperiet
        UFF tillbaka i ny kostym
        Rättegångar
            Rättegång i Danmark
            Rättegången fortsätter
            Dom i Tvindmålet
            Rättegången igång igen
    Unification Church se Moon
    Verklighetens center
        Nej tack till golfpengar
        Vuollerim - en belägrad by