Viktigt med korrekta bygglovsritningar

När du ska bygga så är det ett måste ha korrekta bygglovsritningar att skicka med din bygglovsansökan. En bygglovsritning är inte alltid det enklaste att ta fram på egen hand. Det kan då vara skönt att anlita ett bra företag som kan ordna det åt dig. Det finns ett bra företag du kan vända dig till som heter Bygglovsbyrå AB. De kan utföra alla ritningshandlingar som efterfrågas av kommun vid bygglovsansökan:

  • Bygglovsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • VVS ritningar

Dessutom kan du få hjälp med andra dokument du behöver ha med i din bygglovsansökan så som energiberäkning, U-värdes beskrivning, tekniks beskrivning, fuktsäkerhetsbeskrivning, förenklad brandskyddsbeskrivning, branddimensionering, kontrollplan och dimensioneringsintyg.

Få hjälp med dina ritningar för bygglov

När du ansöker om bygglov och ska skicka in bygglovsritningar så omfattar detta flera delar:

  • Sektionsritningar
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Situationsplan

Den måste även vara skalenlig samt att allt runt om ska vara korrekt. Så det kan vara skönt att låta proffs som Bygglovsbyrå AB ta hand om det.

Bygglov är något som krävs i de allra flesta fall då du ska bygga nytt samt även ibland då du ska bygga om eller bygga ut. Det är då måste ha med ritningar över bygget. Dessa ska vara tydliga samt fackmannamässiga utförda. Dessa ritningar visar på hur bygget är tänkt att göras.

Gör en bygglovsansökan

Om du ska bygga och måste göra en bygglovsansökan, så ska denna skickas till byggnadsnämnden i din kommun. I denna ansökan så ska det följa med en hel del olika saker så som handlingar, uppgifter och ritningar. Det så att det kan göras en korrekt bedömning om du får lov att bygga eller inte.